Διαδραστικές- Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Τα gaming, projects, interviewing και creative writing αποτελούν σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας.

• Gaming
Παιδαγωγικά, handmade παιχνίδια ειδικά κατασκευασμένα από τους εκπαιδευτικούς μας για τις εκάστοτε ανάγκες των μαθητών μας .Oι μαθητές επιτυγχάνουν αποτελεσματικότερη αφομοίωση γνώσης.

• Project-based learning
Οι μαθητές καλούνται να ερευνήσουν, να συνεργαστούν και να παρουσιάσουν κάποιο θέμα. Τα projects αυξάνουν το ενδιαφέρον των μαθητών και ενισχύουν την κριτική ικανότητα και δημιουργικότητα.

• Interviewing
Συνομιλία μεταξύ δυο μαθητών ή μεταξύ δυο μαθητών και ενός καθηγητή όπου ο συνεντευξιάζων υποβάλλει ερωτήσεις και ο συνεντευξιαζόμενος απαντάει. Το interviewing συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση αλλά και δίνει τα κατάλληλα εφόδια για μελλοντικές συνεντεύξεις.

• Creative Writing
Πολλοί από εμάς κρύβουμε μέσα μας έναν συγγραφέα! Με το Creative writing οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες δημιουργικής συγγραφής , μυθοπλασίας και ποίησης.

IMG_3221